[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG LINH THÚ

- Hệ Thống Linh Thú gồm các tính năng: Luyện Linh Thú, Nâng Sao Linh Thú, Kỹ Năng Linh Thú và Ảo Hóa Linh Thú

- Để sở hữu được Linh Thú cần sở hữu đủ số Mảnh Linh Thú yêu cầu và ghép để triệu hồi Linh Thú tương ứng

1. Luyện Linh Thú:

+ Tính năng để nâng cấp Linh Thú

+ Sử dụng Kết Tinh Thú Hồn để tăng thuộc tính cơ bản cho Linh Thú

 

2. Nâng Sao Linh Thú:

+ Sử dụng Mảnh Linh Thú để nâng sao Linh Thú

+ Tăng sao sẽ mở khóa Thiên Phú giúp tăng mạnh chỉ số cho linh thú

3. Kỹ Năng Linh Thú:

+ Mỗi linh thủ khi vừa được mở khóa sẽ sở hữu 1 Kỹ năng đặc biệt

+ Sử dụng Thức Ăn Pet để nâng cấp Kỹ Năng giúp tăng sát thương kĩ năng cũng như chỉ số linh thú

 

4. Ảo Hóa:

+ Ảo hóa là tính năng nâng cấp ngoại hình Linh Thú

+ Sử dụng mảnh Ngoại Trang Linh Thú để Ảo hóa

+ Khi Ảo Hóa linh thú sẽ tăng mạnh các chỉ số với từng ngoại trang linh thú tương ứng

 

 

 

Game