[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG PHONG ĐỊA

Hệ Thống Phong Địa

 

- Mỗi chúa công sẽ xây dựng các công trình trên địa phận của riêng mình. Mỗi công trình sẽ giúp chúa công nhận lại tài nguyên như Kim Nguyên Bảo, Bạc, ... mỗi giờ

- Ngoài ra còn có những công trình đặc biệt giúp tăng chỉ số toàn đội để tham gia các trận chiến khốc liệt

- Lãnh chúa còn có thể xuất chinh tiêu diệt Thổ Phỉ xung quanh lãnh địa của mình để nhận lại vô số vật phẩm quý hiếm

Game