[TÍNH NĂNG] HOẠT ĐỘNG QUA ẢI TRẢM TƯỚNG

Mỗi ngày vào 0h sẽ cài lại phụ bản Qua Ải Trảm Tướng

Tướng LV40 trở lên sẽ được tham gia phụ bản, khi tham gia phụ bản sẽ không được hồi lại HP sẽ công phá phe địch. Tướng có thể được hồi sinh và hồi phục HP và tăng thuộc tính bằng Tượng Thần.

Xu trảm tướng nhận được khi vượt ải có thể đổi rất nhiều tướng xịn xò tha hồ lựa chọn

 

Game